The Early Model As in North of Europe

Tidigt 1928 var en mycket intressant tid. Introduktionen av den nya Forden kom tidigt i Norden.
Jag visar här en dokumentation som visar att introduktionen av A-Forden skedde januari – februari 1928.
Redan i Januari 1928 fanns det A-Fordar levererade till Danmark och den första A-Forden ser ni på bifogade tidningsartiklar från Danmark.
Tidningsklippen visar den första presentationen av A-Forden och det stärker min uppfattning om att
Ford Motor Company exporterade A-Fordar till Danmark- Sverige- Finland – Norge mycket tidigt.
Bilarna som kom hit med de första fartygen var tillverkade nov-dec 1927 !
A-Ford Roadster A189 bör ha varit med i lasten på den första leveransen. Bilen finns i USA nu och såldes nyligen för ett mycket högt belopp.
Jag har A189 kylare, trästommen till karossen och ett original bakljus i min ägo här i Sverige.
Har ni mer information om de tidiga A-Fordarna är jag tacksam om ni delar med er av detta så vi får en mer komplett bild av Fords export till de nordiska länderna.
.

.


.

Early 1928 was a very interesting time. The introduction of the new Ford came early in the Nordic countries . I is a documentation showing that the introduction of the A -Ford took place from January to February 1928. Already in January 1928 , there were A- Fords delivered to Denmark and you will find the first A -Ford in the attached newspaper articles from Denmark. Newspaper clips showing the first presentation of A -Ford and it reinforces my belief that Ford Motor Company exported A Fords to the Denmark – Sweden – Finland – Norway very early. The cars that came here with the first vessels were manufactured from November to December 1927 !
The A Ford Roadster A189 should have been included in the load on the first delivery .
The car is in the U.S. now and was recently sold a very high amount.
I have A189 radiator, wooden frame to the body and original tail lights in my possession here in Sweden .
Do you have more information about the early A- Fords , I’m grateful if you share this so we get a more complete picture of Ford’s exports to the Nordic countries


.
.
.

2013-11-02T15-47-18_26

2013-11-02T15-47-18_25

.
.
.
.


.
.
.
.

Continue Reading The Early Model As in North of Europe