A-Ford Gränsträff Gotland 2011

This meeting 2011 was organized by local Model A Ford People at Gotland.
One of the best meetings ever ! Gotland is a very nice place

Gränsträffen 2011 var organiserad av medlemmar från Gotland.
Detta var en av de trevligaste A-Fordträffarna
Nedan finner ni bilder från täffen.
Foto L Hedstrom / Netclassics

.
.
.


.
.
.

.
.
.

.
.
.


.
.
.

.
.
.


.
.
.

Continue Reading A-Ford Gränsträff Gotland 2011

A-Ford meeting at Gotland 2012 , Boarder Meeting, Gränsträffen

This meeting 2011 was organised by local Model A Ford People at Gotland.
One of the best meetings ever ! Gotland is a very nice place !

Gränsträffen 2011 var organiserad av medlemmar från Gotland.
Detta var en av de trevligaste A-Fordträffarna
Nedan finner ni bilder från täffen.
Foto L Hedstrom / Netclassics

Continue Reading A-Ford meeting at Gotland 2012 , Boarder Meeting, Gränsträffen