T Ford Kylsystem , Model T Cooling System

This is the cooling system for the Model T. No water pump. Those were possible to buy as otions at the after market.

Detta är T-Fordens kylsystem. Original från fabriken var de inte försedda med vattenpump. Detta erbjöds på eftermarknaden

T Ford cooling system

Continue Reading T Ford Kylsystem , Model T Cooling System