Staffan Berggren Vittangi & Race Boats

Staffan Berggren Vittangi

A Part of the Classic Swedish Race Boat History

Följande enkla information handlar om vår berömde racerbåtsförare Staffan Berggren från Vittangi.
Staffan var en mycket framgångsrik racerbåtsförare och vi har här ett antal pressklipp sparade så vi kan ge en glimt av hans framgångsrika tävlingskarriär.
Tidningsklippen är gamla och gulnade med har ett historisk värde att visa upp på webben
Tack Staffan för att vi fick låna information från din egen klippbok.
Lars Hedström / Netclassics
.
.
.

Staffan Berggren Vittangi

The following basic information about our famous speedboat driver Staffan Berggren from Vittangi.
Staffan was a very successful speedboat driver and we have here a number of press clippings sawed so we can give a glimpse of his successful racing career.
Newspaper clips are old and yellowed with a historical value to show up on the web
Staffan Thanks for letting us borrow information from your own scrapbook.
Lars Hedstrom / Netclassics

#########################################################################################################

20 årig Staffan Berggren SM-Mästare

#########################################################################################################
Dessa bilder är exempel på de Motorer som Staffan berggren tävlat med.
Den röda motorn är mercury Mark 3H och den andra är en mercury 20H
När man tävlade hade man vanligtvis inte de kåpor som finns på denna fabriksbild på Mercury 20H.

These images are examples of the engines Staffan Berggren competed with.
The red engine Mercury Mark 3H and the other is a mercury 20H
When you competed was not usually the cups that are on this factory image of Mercury 20H.

Mercury 20H
Mercury 30H

#########################################################################################################

Till vår stora glädje har vi fått förmånen att inhandla Staffan Berggrens originalmotorer nämligen hans Mercury 20H och Mercury 30H.
30H maskinen har vi inte fotograferat med bilder på 20H finns

To our great delight, we have been privileged to purchase Staffan Berggren’s original engines namely his Mercury and Mercury 20H 30H.
30H machine, we have not photographed of the 30H but we have some on the 20H

#########################################################################################################
Staffan Berggren gjorde redan som debuterande 20-åring fantastiska insatser i båtracing. Här är en artikel från 1962 när han storstilat blev Svensk Mästare.
Det var hårda hårt motstånd ända in på mållinjen. Staffan hade sin Mercury 30H i gott skick och var mycket snabb på banan.

Staffan Berggren already did that onset (debut) age of 20 fantastic efforts in boat racing. Here is an article from 1962 when he became the grand Swedish Champion.
It was hard stiff resistance until the finish line. Staffan had his Mercury 30H in good condition and was very fast on the race track.

20 årig Staffan berggren SM-Mästare

Continue Reading Staffan Berggren Vittangi & Race Boats