Glad Påsk — Happy Easter

happy easterGLAD PÅSK

Vintern är envis i Sverige i år. Jag skriver detta den 17 mars 2013 och det är riktigt kallt om nätterna. I Stockholms skärgård har vi temperaturer ner till -15 C på nätterna och snön i håller sig envist kvar. Påsken kommer tidigt i år och med marken frusen och snötäckt blir det inget trädgårdsarbete denna påskhelg.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Familjen är alltid viktig för oss alla och jag vill återge en trevlig berättelse som visar hur kloka små barn kan vara.
Mitt barnbarn Oliver är 3 år och jag frågar honom en svår fråga som många vuxna inte kan ge ett enkelt svar på : Hur långt är ett snöre ?

Oliver tittar upp på farfar och svarar lugnt: ”Det beror på. Det kan vara kort. Det kan vara långt.”
Så ler han mot mig som om han tyckte synd om farfar som inte visste hur långt ett snöre är.
Även små händelser i livet är värda att ta vara på.
Det är roligt att leva då får man se hur det går
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
The winter is stubborn in Sweden this year. I am writing this March 17, 2013 and it is really cold during the night. In the Stockholm archipelago, we have temperatures down to -15 ° C nighttime and in the snow seems to be stubborn and remains. The Easter comes early this year and with the ground frozen and covered with snow means no yard work this Easter weekend.
The Family is always important to us all and I wish to tell you a nice story that shows how clever young children can be.
My grandson Oliver is 3 years and I ask him a difficult question that many adults not can give a simple answer to: How long is a piece of string?

Oliver looks up at grandfather and answers camly: “It depends grandpa. It can be short. It may be a long . ”
So he smiles at me as if he felt sorry for his grandpa who did not know how long a sting was.
Even small events in life are worth taking advantage of.
######## It is fun to live when you get to see how it goes ######

Happy Easter
Netclassics Glad Påsk