Old Wagons- Äldre vagnar för renovering i Viklau

vagn _2701

Dessa vagnar är några av de som vi skall iordningställa och ha på jordbruket i Viklau.
Flera av dem har funnits på gården under lång tid.
Värdefullt att bevara den gamla fina kulturen

These carts are some of the ones we must prepare and have on farm in Viklau.
Several of them have been on the farm for a long long time.
Valuable preserving the fine old culture