Ford 1935 demo chassis / Viklau

Cut Ford V8 1935 netclassics
Cut Ford V8 1935 netclassics
Ford V8 1935 netclassics
Ford V8 1935 netclassics

Detta är en sönderskuren Ford V8 1935 som har använts på en bilskola.
Vi köpte den av Gotlands Bilmuseeum.
När vi nu planerar för ombyggnad och färdigställande av museiedelen
kommer denna “Ford” få en given plats bland de tekniska sakerna
Klick at the pictures—-Klicka på bilderna


This is a cut up Ford V8 1935 that has bee used at a driving school.
We bought it from Gotland Bilmuseeum.
As we plan for the reconstruction and completion of the museum part
this “Ford” have a natural place among the technical stuff

Continue Reading Ford 1935 demo chassis / Viklau