Ford Model A tool for removing cylinder head

1056693_168557813326864_246149641_nWorking with right tools is like a walk in the sunshine

Ett genomtänkt och bra konstruerat verktyg underlättar alltid arbetet.
Detta verktyg använder jag för att på ett smidigt och skonsamt sätt lyfta av topplock.
Ofta sitter de mycket hårt och det kan behövasmycket tålamod och kraft för att loss topplocket.
Varför inte göra det enkelt och på ett praktiskt sätt som är skonsamt för både dig och A-Fordmotorn ?
Detta verktyg har visat sig fungera helt perfekt och lyfter topplocket parallellt så att det blir lätt att lyfta av
.

.


.
A well thought out and well designed tool facilitates always work.
This tool do I use to run smoothly and gently lift off the cylinder head.
Often they sit very hard and it can behövasmycket patience and effort to remove the cylinder head.
Why not make it simple and in a practical manner that is easy for both you and A-Ford engine?
This tool has proven to work perfectly, and lift the top cover in parallel so that it is easy to lift off

Continue Reading Ford Model A tool for removing cylinder head