Glass Fiber Boat 1959, Kettenburg Boat Works , SW 16

Detta är unika bilder på Sweet Sixten i USA där den ursprungligen byggdes.
Efter att plugg och däcksmallar kom till Sverige startade tillverkningen vid Marieholms Bruk.
Den första Sweet Sixteen visades på Ostemans Marmorhallar och hade då nr 100 eller 101.
Numreringen började på 100 då man tyckte det kändes lite fel att starta på nr 1. Antalet totalt tillverkade båtar var mer än 600st.
Ofta diskuteras Sweet Sixteens bottenutförmning och den ändrades succesivt undr produktionen. När detta gjordes har jag inte klarställt.
En annan sak är också att de tidigare hade styrningen på “vänster” sida. De efterfäljande på styrbords “höger”
Vad som också skilde båtarna åt var hur ryggen på framsätet var utfomad i mitten. Vissa hade som man ser på den USA-tillvekade båten däck en urkapning och en del som gick att lyfta bort i ryggstödet för att lättare kunna gå mellan sittplatserna. Andra hade inte detta. USA-varianten kunde också ha en lucka monterad i akterdäcket bakom bakre sätet vilket är praktiskt så man slipper fälla baksätes ryggstöd för att komma åt tank mm. Detta förekom inte på Marieholmsbåtarna.
Enligt de uppgifter jag ha från initierat håll byggs det upp en faktabas me originaldokumentation om båtarna och var de olika delarna inköptes mm. Detta kommer att finnas i Marieholmsbrukstrakten. Detta är värdefullt för det underlättar vid originalrenoveringar om man har fakta att utgå ifrån och inte hörsägen om hur båtarna såg ut mm.

Njut av dessa bilder och den faktainfo som följer i detta brev jag erhållit från USA via Herman Phalen:

“In response to your request for some pictures of Kettenburg boats, here are some pictures of my sixteen boat made by Kettenburg Boat Works in 1959 and named the Sweet Sixteen by Kettenburg. I’m the second owner of the boat and purchased it in 1984. Shortly after purchasing my boat, I called Kettenburg Boat Works in San Diego and was put in touch with Tom Kettenburg. Mr. Kettenburg and myself had a long conversation about boats including quite a bit of information about the Sweet Sixteen.
Mr. Kettenburg told me that the Sweet Sixteen was produced for about 4 years; 1956, 1957, 1958 and 1959. He told me that approximately 1000 Sweet Sixteens and Saucy Fourteens(14 ft. version) were made during those 4 years. About 400 stayed in the United States(mine is #368) and somehow the rest wound up in Sweden, where I hear there are quite a few just lying around dying.
Here are some pictures of my boat. The trim piece that joins the hull to the deck and all the other trim are polished aluminum. All of the wood is either solid mahogany or mahogany marine ply. The color on the boat is all original gel coat from the factory. The engine and all controls(steering, throttle, etc.) are all original. The engine is a 1959 50 horse Johnson.The two pictures of the boat under construction are not my boat, their in Sweden.
If I can be of any more help, please feel free to contact me. “

Greetings  Mr Littman,

Anm. Detta brevsvars mottagare var Herman Pahlen.

Kettenburg Boat Works

Continue Reading Glass Fiber Boat 1959, Kettenburg Boat Works , SW 16

Glass Fiber boat IW Sport 1958 1959 Sweden

This is one of the early Glass Fiber Boats made in Sweden.

IW Sport.
The blue boat on this pictures is in original condition and not restored.
Sold new to Karlshamn in south of Sweden. Two owners since new.
Is today in Stockholm

IW Sport tillverkad i Henån på Västkusten ca 1958-59. Denna båt är i ett fint orört originalskick. Kanske en av de bäst bevarade i Sverige

Continue Reading Glass Fiber boat IW Sport 1958 1959 Sweden