Gervide Järnåldersby Gotland

Gervide Järnåldersby Netclassics
Gervide
Järnåldersby
Netclassics
Gervide Järnåldesby Netclassics
Gervide Järnåldesby Netclassics
Bild Länstyrelsen Gotland
Gervide map
Gervide map.

Gervide is one of the largest coherent complexes in a prehistoric cultural landscape on the island of Gotland.
In the area we find stone fundaments for houses, stones formations, fossil fields, burial grounds and ancient castles.

On Gervide there have been five farms. The highest farm consisted of four houses and is now partially reconstructed.
The main house (residential house) has a stone foundation and the roof is peat coated, while the outhouse has agroof.(special “grass”)
In the modern reconstruction of Gervide Iron Age farm, the intention is to conduct have a pilot project for preserving old animal species.
Although experimental farm with prehistoric plant species is supposed to be implemented.
——————————————————-
Gervide Järnåldersgård utgör ett av de på Gotland största sammanhängade komplexen i ett förhistoriskt kulturellt landskap.
I området finns husgrunder, stensättningar, fossila åkrar, gravfält och fornborgar.

På Gervide har det funnits fem gårdar. Den högst belägna gården har bestått av fyra hus och är nu delvis rekonstruerad.
Boningshuset har stengrund och taket är torvbelagt, medan uthuset har agtak.
Vid den nutida rekonstruktionen av Gervide järnåldersgård är avsikten att bedriva en försöksverksamhet med att bevara gamla djurarter samt försöksodling av förhistoriska växtarter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det finns nu två fullt återuppbyggda delar av gården och Gervide är mycket besöksvärt. Fint i ordning och ger en bra inblick i hur vardaglivet för länge sedan kunde vara. Åk dit och titta ! Gervide är alldeles för lite besökt. Ligger nära infarten till Viklau och det är endast utmärk med ett fornminnesmärke vid vägen.
Skulle föreslå en bättre skyltning !

Gervide Järnåldersby Netclassics
Gervide Järnåldersby Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

Klicka direkt på de små bilderna så förstoras de.

.
.
.
Gervide Netclassics
Gervide Netclassics

.
.
.

.
.
.

Continue Reading Gervide Järnåldersby Gotland