Original Sweet Sixteen from Värnamo

I found this´nice Sweet Sixteen in the city Värnamo and that not is so far from Marieholm were the boats were made.
The boat was in a very good condition. On this bpat you can se the windscreen with the metal fram than normally was used.
The very late boats from 1966 may have had a aluminum fram around the window.

Denna båt är en väl bevard Sweet Sixteen. Den kommer från Värnamo. Framrutan är original och av den typ som hade en fin metallram.
De mycket sent tillverkade båtarna kan ha haft en vindruteram av alumnium. Gäller i så fall modeller kring 1966.

Continue Reading Original Sweet Sixteen from Värnamo