Viklau , Ett lantbruk i förvandling
Viklau Linneagården Teknik & Gårdsmuseum

Viklau , Ett lantbruk i förvandling

Viklau Teknik- & Gårdsmuseum samt Lantbruk
Avtala tid för besök.
0498 51181

………………………………………………………………………………………………………………………
Viklau Sigsarve. Gården lär vara uppförd kring 1790 efter de uppgifter vi har samt att tidigare ägare haft den i släkten i mer än drygt 200 år !
Gården hade fått förfalla under en lång rad av år och det var och är en utmaning att restaurera gården på rätt sätt och inom de ekonomiska ramar som finns.
Målsättningen med allt är att till slut få en lönsam gård där jordbruket och gården kan ge och förmedla en historia till våra yngre generationer.
Det har funnits ett gammalt och stor gårdsmuseum på denna gård och det är nu under återuppbyggnad med insamling av lämpliga föremål, maskiner osv.
.
.
Bilderna nedan är exempel på hur gården sakta men metodiskt byggs upp där vi har fokus på ekonomibyggnaderna och lantbruksmarken. Lyckas vi så får även museet plats och kan visas för allmänheten.
.
Ladugården samt TC-byggnaden var i mycket dåligt skick. Klar risk att den södra gaveln skulle rasa samman så det var helt nödvändigt att göra något åt saken.
TV delen byggdes ca 1900 efter en Amerikansk förlaga, mer om detta senare.
Utökade förråd och byggnader finns för att ersätta de som rasat eller håller på att rasa och också för att få lantbruksmaskiner och vagnar under tak.
Idag finns det inte ens en lämplig plats för traktorn med redskap
.


.
.
Det var rena djungeln med växtlighet runt byggnaderna och på marken kring dessa när vi tog över gården. Stora träd hade växt upp nära husen och överallt så var det 2-3 meter höga buskage likt enogenomtränglig djungel. Av den gamla trädgården med frukträd syntes inget, allt var helt igenvuxet.
Efter lång röjningstid och med stöd av gamla fotografier kunde gårdsytorna återställas och staket mm fick sin ursprungliga sträckning. Äppelträd och päromträden syntes igen och gav bra med fukt när de blivit befriade från annan vegetation.
En underbart fin syrenberså hittade vi mitt bland buskage ocg träd så nu är den frilagd. Mycket återstår att göra men det får ta den tid som behövs.
.
.

.
.
Smedjan var det inte mycket kvar av. Taken hade rasat in och väggarna var fulla av röta. Länsmuseet gick in och gjorde en insats så vi kom igång med renoveringen

Continue Reading Viklau , Ett lantbruk i förvandling