Bungemuseet på Gotland

Bungemuseet Netclassics
Bungemuseet Netclassics

Bungemuseet finner ni i Bunge socken nära Fårösund.
Bilderna på denna sida återger förhoppningvis hur skickligt och med vilken omsorg museet byggts upp.
Kontaktuppgifter mm finner ni på Bungemuseets hemsida http://www.bungemuseet.se

Redan 1907 lades grunden till Bungemuseet av Theodor Erlandsson. Innan museets tid var marken åker- och ängsmark och ägdes av kyrkan. Museet består av ett större antal byggnader från Gotland och runt dem tidsriktigt uppbyggda miljöer.

Museet täcker ett stort område och har sin kärna kring en 1600-tals , 1700-tals och en 1800-talsgård
Vid dessa finns även ett antal andra intressanta byggnader, väderkvarnar, vädersåg och kulturmiljöer

————————————————————————-

Vädersåg Bungemuseet Netclassics
Vädersåg Bungemuseet

Vädersåg. En såg driven av vinden
Bristen på passande vattendrag för att driva sågverk gjorde att det på några ställen på Gotland uppfördes sågverk som drevs av vinden. Just denna såg är rekonstruerad vid Bungemuseet med hjälp av rester från en raserad vattensåg på Fårö.
Att ha vinden som drivkraft ger inte alls samma tillgänglighet att få virket uppsågat. Vinden är inte jämn och tidvis så mojnar det vilket innebär att sågen då står stilla. När kraftiga vindbyar drog in kunde det hända att vädersågarna i stället skenade. Inte direkt ett idealiskt sätt att få virket sågat om sågen står still när man bäst behöver det.
Som framgår av fotot har vädersågen 6 vingar och byggdes fullt vridbar i alla riktningar för att kunna ta tillvara vinden på bästa möjliga sätt.

———————————————————————–

Bunge Museum can be found in Bunge parish near Fårösund.
The images on this page reproduces hopefully how skillfully and the care with which the museum has been built up¨
Image above shows a sawmill driven by the wind !
To have the wind as a driver does not have the same access to the timber sawn up. The wind is not steady and at times it calms down, it means that the saw when standing still. When strong gusts raked in could happen that weather saws instead bolted. Not exactly an ideal way to get the sawn timber when you need it most.

—————————————————————————————————————————————-

.. Bildsten Picture Stone

Bungemuseet Netclassics
Bildsten Bungemuseet Netclassics

Bildstenen reser sig 3 meter över marken och den var tidigare sönderbruten i två delar men är trots detta i gott skick.
Nederst på stenen kan vi se ett skepp med stridslystna män som skall landstiga på stranden.
Där står en kvinna med fackla i handen vi ser även män med svärd och sköldar.

Picture stone rises three feet meter over the ground and it was previously broken into two parts but is nonetheless in good condition.
At the bottom of the stone, we can see a ship with battle ready men to land on the beach.
There stands a woman with a torch in hand, we also see men with swords and shields.
————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————–
Smedjan .. The Blacksmiths forge

————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————

mer text kommer att läggas till inom kort

————————————————————————————————————————————

Tröskvandring

Tröskvandring Bungemuseet
Tröskvandring Bungemuseet

———————————————————————————————————————————————

Continue Reading Bungemuseet på Gotland